struna tražilica

image shadow

vodoravno smicanje vjetra

promjena brzine vjetra u smjeru okomitu na vektor vjetra

geofizika

vojna doktrina

temeljna načela usmjeravanja djelovanja i razvoja oružanih snaga ili njihovih sastavnih dijelova radi potpore definiranim nacionalnim ciljevima

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

vojni zračni promet

zračni promet u kojemu sudjeluju vojni zrakoplovi jedino u vojne svrhe

tehnologija prometa i transport

volumni protokomjer goriva

protokomjer za mjerenje volumne količine goriva protekle iz spremnika u motor u jedinici vremena

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

vozna staza

staza na aerodromu na zemlji za vožnju zrakoplova koja osigurava vezu između jednoga i drugoga dijela aerodroma

tehnologija prometa i transport

vozna staza do pozicije

dio stajanke označen kao vozna staza namijenjena prilazu do pozicije

tehnologija prometa i transport

vozna staza na stajanci

vozna staza ili dio stajanke namijenjen prolasku voznih ruta preko stajanke

tehnologija prometa i transport

vremenska prognoza

procjena očekivanih meteoroloških uvjeta za određeno područje ili dio zračnoga prostora u promatranome vremenskom razdoblju

geofizika

vremensko izvješće

kodirani numerički prikaz vremenskoga stanja na određenome području

geofizika

vrijeme

atmosfersko stanje i pojave na nekome mjestu u razdoblju ne duljemu od nekoliko mjeseci

geofizika