struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

osnovna masa praznoga zrakoplova

masa zrakoplova sa svom osnovnom opremom, deklariranom masom neiskoristivoga goriva i masom motornoga ulja

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

osnovni krak

letna putanja pod pravim kutom u odnosu na stazu od završetka prilaženja

tehnologija prometa i transport

osnovni zaokret

zaokret zrakoplova u fazi početnoga prilaženja između završetka putanje odleta i početka putanje međuprilaženja ili putanje završnoga prilaženja

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

osnovno osposobljavanje

osposobljavanje radi stjecanja temeljnih znanja i vještina koje omogućuju kandidatu pristupanje i nastavak osposobljavanja za ovlaštenje

tehnologija prometa i transport

osposobljavanje

izobrazba pohađanjem teorijskih predavanja i praktičnih vježba, uključujući simulacije i osposobljavanje na radnome mjestu

tehnologija prometa i transport

osposobljavanje za lokaciju

osposobljavanje na uređajima za vježbanje i operativnim radnim mjestima ili sektorima pod nadzorom instruktora osposobljavanja na radnome mjestu uz stalno praćenje i ocjenjivanje kandidatova napretka

tehnologija prometa i transport

osposobljavanje za ovlaštenje

dio inicijalnoga osposobljavanja koje se provodi radi stjecanja znanja i vještina te sadržava teorijska predavanja i praktične vježbe, uključujući simulacije za definirano ovlaštenje

tehnologija prometa i transport

ostvareni putnički kilometri

zbroj umnožaka broja prevezenih prihodovnih putnika na svakoj dionici leta i broja kilometara koje su zrakoplovi preletjeli na tim dionicama

tehnologija prometa i transport

ostvareni tonski kilometri

zbroj umnožaka broja tona koje su prevezene na određenoj dionici ili dionicama leta i broja kilometara koje su zrakoplovi preletjeli na toj dionici ili dionicama

tehnologija prometa i transport

otkazivanje radioveze

nemogućnost uspostavljanja radioveze između pilota i zemaljske postaje na dodijeljenoj frekvenciji zbog kvara prijamnika

tehnologija prometa i transport