struna tražilica

image shadow

topoleksem

riječ, osnova ili korijen koji se upotrebljavaju u tvorbi toponima

filologija

toponim

ime zemljopisnoga objekta

filologija

toponimija

cjelokupnost toponima u određenome području, jeziku i razdoblju

filologija

toponimijski razred

kategorija toponima prema vrsti referenta

filologija

toponimijski sufiks

sufiks u sastavu toponima koji upućuje na pripadnost određenoga imena toponimiji

filologija

toponimijski supstrat

ukupnost supstratnih imena u toponimiji određenoga područja

filologija

toponimizacija

prelazak apelativa, višerječne sveze ili onima bilo koje kategorije u toponim izmjenom svoje funkcije

filologija

toponomastičar

osoba koja se bavi toponomastikom

filologija

toponomastičarka

ženska osoba koja se bavi toponomastikom

filologija

toponomastički atlas

atlas koji pokazuje rasprostranjenost i čestoću određenih toponima, njihovih tipova i elemenata u prostoru i, po mogućnosti, u vremenu

filologija