struna tražilica

image shadow

sintagma

spoj dviju punoznačnih riječi

filologija

sintaksa

grana gramatike koja proučava spojeve riječi, sintagme, rečenice i tekst

filologija

sintaksa padeža

područje sintakse koja se bavi proučavanjem sintaktičke službe pojedinih padeža

filologija

sintaksa padeža

sintaktička služba pojedinih padeža

filologija

sintaktičar

jezikoslovac koji se bavi sintaksom

filologija

sintaktičarka

jezikoslovka koja se bavi sintaksom

filologija

sintaktička banka stabala

parsirani tekstni korpus koji ima označenu sintaktičku strukturu rečenica

filologija

sintaktička prevedenica

prevedenica koja se odnosi na sintaktičku razinu jezika

filologija

situativnost

relevantnost teksta za komunikacijsku situaciju

filologija

sjeverozapadni kompleks

književnojezična svojstva koja su se u 16. stoljeću oblikovala na sjeverozapadu hrvatskih teritorija, koji je obuhvaćao sjevernočakavsko i kajkavsko područje

filologija