struna tražilica

image shadow

restriktivna rečenica

odnosna rečenica u kojoj se zavisna surečenica odnosi na imensku riječ u osnovnoj surečenici

filologija

reterminologizacija

prijelaz riječi ili skupine riječi iz nazivlja jedne struke u nazivlje druge struke

filologija

retički čin

izricanje glasova tako da izgovoreni niz ima smisao i prepoznatljiv referent

filologija

retorika

znanstveno područje koje proučava načine i mogućnosti uporabe jezičnih sredstava u govorništvu

filologija

retrodigitalizacija

prenošenje nedigitalnih podataka iz tiskanih knjiga, snimaka, filmova i slično u digitalni oblik

filologija

rezultativna konstrukcija

argumentna konstrukcija sa semantikom X prouzročuje da Y postane Z u konstrukcijskoj gramatici

filologija

riječ

skup glasova koji ima značenje i može stajati samostalno

filologija

riječ stranoga podrijetla

riječ iz jednoga jezika koja se nalazi u drugome jeziku bez obzira na stupanj prilagodbe tomu jeziku

filologija

riječka filološka škola

hrvatska filološka škola koja se sredinom 19. stoljeća oblikovala u krugu oko Frana Kurelca za njegova službovanja u riječkoj gimnaziji te koja se zalagala za vrlo zastarjele oblike

filologija

rječnička definicija

element rječničkoga članka s pomoću kojega se određuje značenje natuknice

filologija