struna tražilica

image shadow

podslov

zapis prevedenoga govora ili dijaloga u stranim filmovima, serijama i drugim emisijama koji se projicira pri dnu televizijskoga ekrana istodobno s izvornim govorom ili dijalogom

filologija

podslovljivanje

zapisivanje prevedenoga govora ili dijaloga u stranim filmovima, serijama i drugim emisijama i njegovo istodobno projiciranje pri dnu televizijskoga ekrana

filologija

podznačenje

značenje riječi koje je motivirano specifičnim situacijskim kontekstom i ne pojavljuje se u drugim kontekstima te stoga nema punu autonomiju

filologija

poetska funkcija teksta

funkcija teksta kojemu je temeljna značajka izražajnost

filologija

pogreška polisemije

tumačenje svake kontekstno ovisne uporabe jezične jedinice kao primjera polisemije

filologija

poimano vrijeme

vrijeme kao predmet konceptualizacije

filologija

pojačivač

izraz koji služi za pojačavanje ili naglašavanje pojedinih dijelova rečenice

filologija

pojam

apstraktna jedinica koja se sastoji od niza značajka konkretnih ili apstraktnih objekata koji su odabrani s obzirom na određene kriterije karakteristične za neko područje

filologija

pojava nove riječi

unošenje nove riječi u jezik čiji korijen nije u njemu raniije postojao

filologija

pojavnica

svaka pojava jezične jedinice u korpusu, na razini riječi svaki oblik uključen u leksem

filologija