struna tražilica

image shadow

opisni pridjev

pridjev kojim se označuje kakva osobina ili svojstvo

filologija

opisnik

skup zajedničkih referentnih točaka

filologija

opseg pojma

ukupnost podređenih pojmova obuhvaćenih rodnim pojmom

filologija

opsegovna definicija

definicija koja opisuje sadržaj pojma nabrajanjem svih njegovih podređenih pojmova prema istome kriteriju podjele

filologija

optativ

glagolski način kojim se izriče želja

filologija

orijentacijska metafora

metafora koja organizira cijeli sustav koncepata i njihove međusobne odnose i izvorna joj domena pripada orijentaciji u prostoru te uključuje primarno odnose: gore – dolje, unutar – izvan, sprijeda – straga, uključeno – isključeno, duboko – plitko, središnje – periferno

filologija

orijentalizam

riječ ili koji drugi element orijentalnoga podrijetla posuđen u koji drugi jezik i prilagođen njegovu jezičnomu sustavu

filologija

orijentir

konceptualno defokusiran entitet u odnosu na žarišni trajektor, referencijska točka u odnosu na koju se vrednuje status trajektora.

filologija

oronim

ime prirodnoga uzdignuća i s njime povezanoga reljefnoga oblika

filologija

oronimija

ukupnost oronima određenoga područja, jezika i razdoblja

filologija