struna tražilica

image shadow

nekrotizam

jedinica pasivnoga leksika, negdašnja novotvorenica koja nije ušla u opću uporabu

filologija

nelični glagolski oblik

glagolski oblik kojemu nije pridružena gramatička oznaka lica

filologija

nenaglasnica

riječ koja nema svoj naglasak

filologija

neobvezna dopuna

dopuna bez koje je rečenica gramatična

filologija

neodređena zamjenica

zamjenica kojom se zamjenjuje nešto neodređeno ili općenito

filologija

neodređeni pridjev

pridjev kojim se izriče promjenjiva osobina ili svojstvo, a odgovara na pitanje Kakav?

filologija

nepalatalna sklonidba

nekadašnja sklonidba imenica nepalatalnih *o-osnova i *a-osnova

filologija

nepčanik

suglasnik tvoren tako da srednji dio jezika dodiruje tvrdo nepce

filologija

nepismen

koji ne posjeduje vještine čitanja i pisanja

filologija

neposredna nadređenost

odnos među čvorovima u stablu pri kojemu između nadređenoga čvora A i podređenoga čvora B ne postoji nijedan čvor koji je podređen čvoru A i nadređen čvoru B

filologija