struna tražilica

image shadow

množina

gramatički broj promjenjive riječi kojim se označuje da se govori o više primjeraka onoga što označuje ta riječ

filologija

mocija

veza između imenica ili sveza koje se međusobno razlikuju u rodu te označuju pripadnike različitoga spola, a u svemu drugom imaju isto značenje

filologija

mocijska imenica

imenica koja se s kojom drugom imenicom nalazi u mocijskome odnosu

filologija

mocijska izvedenica

izvedenica koja je nastala mocijskom tvorbom

filologija

mocijska tvorba

tvorba imenice jednoga roda od imenice drugoga roda s razlikom u spolu

filologija

mocijski morfem

morfem kojim se označuje muški ili ženski spol

filologija

mocijski par

dva mocijska parnjaka koji se međusobno nalaze u mocijskome odnosu

filologija

mocijski parnjak

jedna imenica prema drugoj imenici s kojom se nalazi u mocijskome odnosu i s kojom čini mocijski par

filologija

mocijski sufiks

sufiks kojim se tvore mocijske izvedenice

filologija

model

riječ ili koja druga sastavnica jezika davaoca u obliku u kojemu je upotrebljavaju govornici jezika davaoca

filologija