struna tražilica

image shadow

kondicional prvi

pogodbeni način koji se tvori od nenaglašenoga aorista pomoćnoga glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog

filologija

koneksija

sintaktički odnos između dvaju rečeničnih elemenata nejednaka statusa

filologija

konektor

rečenični prilog koji rečenice povezuje u tekst

filologija

konferencijsko prevođenje

prevođenje koje se najčešće provodi na velikim konferencijama, međunarodnim skupovima i sličnim događanjima s mnogo sudionika i više radnih jezika

filologija

konflacija

kognitivna stopljenost izvorne i ciljne domene kod djece zbog česte istodobne aktivacije dvaju odgovarajućih područja u mozgu na temelju opetovanoga iskustva u teoriji primarne metafore

filologija

konkordancer

računalni program koji automatski konkordira tekst

filologija

konkordancija

popis riječi koje se nalaze u nekome korpusu sa svim oblicima u kojima se pojavljuju, kontekstom i oznakom izvora

filologija

konotativno značenje

posebno, promjenjivo i subjektivno značenje koje riječ ili skupina dobiva u kontekstu

filologija

konsekutivno prevođenje

prevođenje pri kojemu govornik govori dulje vrijeme, od nekoliko minuta pa do 15 minuta, a zatim prevoditelj prevede izgovoreno na temelju vlastitih bilježaka ili tekstnoga predloška koji mu je govornik prethodno dostavio

filologija

konstativ

iskaz kojim se komu što priopćuje kao tvrdnja ili opis

filologija