struna tražilica

image shadow

intertekstnost

uvjetovanost recepcije teksta o poznavanju drugih tekstova i odgovarajuće tekstne vrste

filologija

intimno posuđivanje

jezično posuđivanje pri kojemu statusno niži jezik preuzima riječi od statusno višega jezika na istome području ili unutar iste političke zajednice

filologija

inverzija

promjena uobičajenoga reda riječi ili poretka dijelova rečenice

filologija

ironija

retoričko sredstvo ili tehnika priopćavanja, odnosno situacija u kojoj je ono što se iskazuje ili vidi u krajnjoj opreci s onim što se zapravo misli ili želi iskazati ili je pravo stanje stvari

filologija

iskaz

pisani ili izgovoreni sadržaj kojim se izriče kakva tvrdnja, sud, obavijest ili ostvaruje govorni čin

filologija

isključna rečenica

bezveznička nezavisnosložena rečenica s rečeničnim konektorom jedino ili samo u kojoj se drugom surečenicom ograničuje sadržaj prve

filologija

iskusna korisnica

korisnica jezika na razinama C1 i C2 prema globalnoj ljestvici zajedničkih referentnih razina

filologija

iskusni korisnik

korisnik jezika na razinama C1 i C2 prema globalnoj ljestvici zajedničkih referentnih razina

filologija

ispadanje poluglasa

jezična promjena koja nastupa u 10 st. uvjetovana položajem jerova, a odnosi se na njihovo ispadanje u slabome položaju

filologija

ispadanje slogova

glasovna pojava do koje dolazi kad se u riječi nađu dva jednaka sloga jedan do drugoga

filologija