struna tražilica

image shadow

govorna audiometrija

metoda ispitivanja sluha s pomoću testova razabirljivosti frekvencijski i intenzitetski izbalansiranih riječi govorenih standardnom brzinom

filologija

govorna komunikacija

komunikacija koja se temelji na govoru, a ostvaruje se čitanjem, pisanjem, govorenjem i slušanjem

filologija

govorna situacija

stvarna situacija u kojoj se odvija neformalna govorna komunikacija

filologija

govorna uloga

status sudionika u međuljudskoj komunikaciji s obzirom na prijenos i primanje poruke te uvjete govornoga događaja

filologija

govorni čin

način čovjekova djelovanja govorom u određenoj komunikacijskoj situaciji

filologija

govorni događaj

društveni događaj u kojemu se odvija strukturirana govorna komunikacija

filologija

govorni korpus

korpus koji sačinjavaju zvučni zapisi te prijepisi spontanoga govora

filologija

govorni rječnik

interaktivni mrežni rječnik koji korisniku omogućuje da čuje visokokvalitetne audiozapise te snima i prenosi novi sadržaj i slike

filologija

govorni žanr

ukupnost jezičnih sredstava kojima se ostvaruje govorna komunikacija s obzirom na namjeru

filologija

govornica

ženska osoba koja prima i proizvodi neki jezik bez obzira na to u kakvu odnosu bila prema tome jeziku

filologija