struna tražilica

image shadow

anotacija

dodavanje jezičnih podataka elektroničkomu korpusu

filologija

antipurizam

svjesna učestala uporaba stranih prilagođenih i/ili neprilagođenih elemenata, uglavnom kao otpor pretjeranim purističkim nastojanjima

filologija

antonim

leksička jedinica čije je značenje suprotno značenju druge leksičke jedinice

filologija

antropoformant

formant koji sudjeluje u tvorbi antroponima

filologija

antropoleksem

riječ, osnova ili korijen koji se upotrebljavaju u tvorbi antroponima

filologija

antropološko jezikoslovlje

jezikoslovno područje koje proučava utjecaj kulture i društva na jezični razvoj pojedinca ili skupine govornika određenoga jezika te ulogu jezika u oblikovanju kulturne i društvene svijesti govornika neke jezične zajednice

filologija

antroponim

ime osobe ili skupine ljudi

filologija

antroponimija

cjelokupnost antroponima u određenome području, jeziku i razdoblju

filologija

antroponimijska formula

imenski obrazac sastavljen od jednoga ili više antroponima koji služe točnoj identifikaciji pojedinca

filologija

antroponimijska kategorija

kategorija imena koja se nadijeva pojedincu ili rodbinski povezanoj skupini ljudi

filologija