struna tražilica

image shadow

utvrđivanje godišnjih financijskih izvještaja

davanje suglasnosti upravnoga i nadzornoga odbora na sastavljene godišnje financijske izvještaje

ekonomija

uvid

angažman s izražavanjem uvjerenja u vezi s povijesnim financijskim informacijama u okviru kojega se izražava ograničeno uvjerenje

ekonomija

uvid u financijske izvještaje

uvid u okviru kojega revizor daje zaključak o tomu je li na temelju provedenih postupaka uočio nešto zbog čega smatra da financijski izvještaji nisu pripremljeni u svim značajnijim odrednicama u skladu s primjenjivim okvirom financijskoga izvještavanja

ekonomija

uvjetno povećanje temeljnoga kapitala

povećanje temeljnoga kapitala radi ostvarivanja prava na stjecanje dionica

ekonomija

uzajamni subjekt

subjekt koji nije subjekt u vlasništvu ulagača, koji izravno za svoje vlasnike, članove ili sudionike ostvaruje dividende, niže troškove ili druge ekonomske koristi

ekonomija

uzorak

podskup osnovnoga statističkog skupa izabran tako da se reprezentativnom metodom s pomoću njega mogu procijeniti svojstva svih elemenata osnovnoga skupa

ekonomija