struna tražilica

image shadow

troškovi istraživanja i procjene

troškovi koje snosi poduzeće u vezi s istraživanjem i procjenom mineralnih resursa prije nego se dokažu tehnička izvedivost i komercijalna isplativost vađenja mineralnih resursa

ekonomija

troškovi konverzije zaliha

troškovi proizvodnje koji nastaju u postupku pretvaranja sirovina i materijala u gotove proizvode

ekonomija

troškovi nabave zaliha

troškovi koji se mogu izravno pripisati nabavi trgovačke robe, sirovina ili materijala

ekonomija

troškovi otuđenja

troškovi koji se mogu izravno pripisati otuđenju imovine ili jedinice koja stvara novac

ekonomija

troškovi posudbe

troškovi poduzeća koji nastaju kao posljedica posudbe novčanih sredstava od drugih poduzeća ili kreditnih institucija

ekonomija

troškovi posudbe prihvatljivi za kapitalizaciju

troškovi posudbe koji se mogu izravno pripisati stjecanju, izgradnji ili proizvodnji kvalificirane imovine, a koji bi se mogli izbjeći da nije postojao izdatak za tu kvalificiranu imovinu

ekonomija

troškovi prodaje

troškovi koji se mogu izravno pripisati otuđenju imovine

ekonomija

troškovi proizvoda

troškovi povezani s proizvodnjom gotovih proizvoda koji čine sastavni dio knjigovodstvene vrijednosti proizvedenih proizvoda

ekonomija

troškovi razdoblja

troškovi koji postaju rashodima u razdoblju u kojem su nastali neovisno o količini prodanih učinaka

ekonomija

troškovi tekućega održavanja

troškovi održavanja koji nastaju kontinuirano tijekom cijeloga razdoblja korištenja imovinom radi očuvanja njezine funkcionalnosti

ekonomija