struna tražilica

image shadow

realizirani dobitak

pozitivna razlika između prodajne i knjigovodstvene vrijednosti imovine nastala kao posljedica njezina otuđenja ili prodaje koja se u računu dobiti i gubitka iskazuje kao prihod

ekonomija

realizirani gubitak

negativna razlika između prodajne i knjigovodstvene vrijednosti imovine nastala kao posljedica njezina otuđenja ili prodaje koja se u računu dobiti i gubitka iskazuje kao rashod

ekonomija

realnost i objektivnost financijskih izvještaja

obilježja financijskih izvještaja koji su sastavljeni u skladu s kriterijima za ocjenu realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja

ekonomija

redovita dionica

dionica koja predstavlja vlasnički instrument koji je podređen svim drugim skupinama vlasničkih instrumenata

ekonomija

redovita inventura

inventura koja se provodi na kraju poslovne godine prije sastavljanja financijskih izvještaja

ekonomija

redoviti prihod

prihod koji se ostvaruje iz poslovnih i financijskih aktivnosti poduzeća

ekonomija

redoviti rashod

rashod koji se ostvaruje iz poslovnih i financijskih aktivnosti poduzeća

ekonomija

redovito smanjenje temeljnoga kapitala

smanjenje temeljnoga kapitala koje se provodi odlukom na temelju najmanje triju četvrtina glasova temeljnoga kapitala društva zastupljenoga na glavnoj skupštini društva

ekonomija

redovna kupnja ili prodaja

kupnja ili prodaja financijske imovine na temelju ugovora čiji uvjeti nalažu isporuku imovine u roku koji je općenito utvrđen pravilima ili dogovorima na tržištu

ekonomija

registar godišnjih financijskih izvještaja

središnji izvor informacija o financijskome položaju i uspješnosti poslovanja te dodatnim podatcima poduzetnika na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi

ekonomija