struna tražilica

image shadow

podnošenje financijskih izvještaja

predaja godišnjih financijskih izvještaja na usvajanje nadzornomu odnosno upravnomu odboru ili osobi ovlaštenoj za njihovo zastupanje

ekonomija

poduzeće

pravna osoba osnovana za obavljanje gospodarske ili koje druge djelatnosti

ekonomija

pogonski obračunski list

knjigovodstvena isprava kojom se prirodne vrste troškova raspoređuju prema mjestima njihova nastanka

ekonomija

pogreška

nenamjerno pogrešno prikazivanje u financijskim izvještajima

ekonomija

pogrešno prikazivanje

razlika između pogrešnoga iznosa iskazanoga u financijskim izvještajima i iznosa koji je u skladu s primjenjivim okvirom financijskoga izvještavanja

ekonomija

pojavni oblik imovine

materijalni ili nematerijalni oblik imovine

ekonomija

pojedinačni financijski pokazatelj

vrijednost promatranoga financijskog podatka ili omjer dvaju ili više financijskih podataka

ekonomija

pojednostavljeno smanjenje temeljnoga kapitala

pojednostavljeno smanjenje temeljnoga kapitala koje je dopušteno radi izravnavanja niže vrijednosti, da bi se pokrili gubitci ili prenijela sredstva u rezerve kapitala

ekonomija

pokazatelj

racionalni ili odnosni broj koji izražava omjer jedne i druge ekonomske veličine

ekonomija

pokazatelj financijske stabilnosti

financijski pokazatelj kojim se ocjenjuje adekvatnost strukture imovine i izvora imovine

ekonomija