struna tražilica

image shadow

odnos ukupnoga prihoda i troška zaposlenih

financijski pokazatelj ekonomičnosti banke kojim se ocjenjuje koliko jedinica ukupnih prihoda banka ostvaruje po jedinici troška zaposlenih

ekonomija

određivanje cijene transakcije

procjena promjenjive naknade, prilagodba naknade zbog učinaka vremenske vrijednosti novca i mjerenje nenovčane naknade

ekonomija

odstupanje od standardnih troškova

razlika između stvarnoga i standardnoga troška

ekonomija

ograničeno uvjerenje

razina pruženoga uvjerenja kojim se daje do znanja kako revizor nije uočio ništa što bi ga navelo na pomisao da predmet revizije nije u skladu s danim kriterijima

ekonomija

ograničenje djelokruga revizije

okolnosti koje uzrokuju izražavanje modificiranoga mišljenja kao posljedica revizorove nemogućnosti da pribavi dostatne i primjerene revizijske dokaze

ekonomija

okvir financijskoga izvještavanja

regulatorni okvir za sastavljanje i predstavljanje financijskih izvještaja koji obuhvaća relevantne zakone, računovodstvene standarde i ostale propise

ekonomija

opća strategija revizije

strategija revizije kojom se određuje djelokrug, vremenski raspored i usmjerenje revizije te daju smjernice za razvijanje detaljnijega plana revizije

ekonomija

opće kontrole

kontrole u uvjetima računalne obrade podataka koje se odnose na cjelokupne uvjete u kojima se provodi proces obrade podataka

ekonomija

opće revizijske metode

revizijske metode koje nisu svojstvene samo reviziji i primjenjuju se u gotovo svim znanstvenim disciplinama

ekonomija

općeprihvaćena računovodstvena načela

računovodstvena načela koja je prihvatila računovodstvena struka, a koja se primjenjuju tijekom sastavljanja i prezentiranja financijskih izvještaja

ekonomija