struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

mjera performansi poduzeća

indikator temeljen na financijskim i nefinancijskim podatcima ili na jednome od njih kojim se ocjenjuje financijski, operativni ili strateški aspekt poslovanja poduzeća

ekonomija

mjerenje

utvrđivanje vrijednosti određene stavke iz financijskih izvještaja

ekonomija

mjerenje dugotrajne imovine namijenjene prodaji

mjerenje knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine namijenjene prodaji

ekonomija

mjerenje elemenata financijskih izvještaja

proces utvrđivanja novčanih iznosa po kojima bi trebalo priznati elemente financijskih izvještaja i iskazati ih u bilanci i računu dobiti i gubitka

ekonomija

mjerenje fer vrijednosti

mjerenje kojim se procjenjuje cijena po kojoj bi imovina bila prodana odnosno obveza prenesena u urednoj transakciji između tržišnih sudionika na datum mjerenja u sadašnjim tržišnim uvjetima

ekonomija

mjerenje gubitka od umanjenja

utvrđivanje vrijednosti gubitka od umanjenja u poslovnim knjigama

ekonomija

mjerenje zaliha

utvrđivanje vrijednosti troškova pojedine vrste zaliha

ekonomija

mjerodavna podloga

kriteriji ispitivanja u reviziji usklađenosti koji čine osnovu za način na koji se revizija usklađenosti treba provoditi u okolnostima određenoga ustavnog uređenja

ekonomija

mjesečno izvješće interne revizije

izvješće funkcije interne revizije u kojemu se sažimaju i predstavljaju rezultati rada odjela interne revizije na mjesečnoj razini kako bi se osigurao stalni nadzor nad provođenjem pojedinačnih revizija i pravodobne korektivne akcije

ekonomija

mjesto troškova

funkcijski, prostorno ili stvarno zaokružena jedinica u okviru poduzeća u kojoj ili u vezi s kojom se u poslovanju pojavljuju troškovi koji se mogu rasporediti na pojedine proizvode i za koje je netko odgovoran

ekonomija