struna tražilica

image shadow

angažman

točno određeno zaduženje funkcije interne revizije koje može biti zadaća ili pregled

ekonomija

angažman s izražavanjem uvjerenja

angažman koji provode revizori kako bi dali objektivan pregled dokaza radi pružanja neovisnoga vrednovanja predmeta revizije

ekonomija

antirazrjeđivanje

povećanje dobiti po dionici ili smanjenje gubitka po dionici, što je posljedica pretpostavke da su konvertibilni instrumenti konvertirani, opcije ili varanti izvršeni ili redovne dionice izdane nakon ispunjenja određenih uvjeta

ekonomija

apetit rizika

razina rizika koju je poduzeće spremno prihvatiti

ekonomija

aplikacijske kontrole

kontrole u uvjetima računalne obrade podataka koje se odnose na provjeru pojedinačnih aplikacijskih programa unutar informacijskoga sustava

ekonomija

apsolutno uvjerenje

razina pruženoga uvjerenja kojim se daje do znanja kako prema mišljenju revizora predmet revizije s potpunom sigurnošću jest ili nije u skladu s utvrđenim kriterijima

ekonomija

arhiva

mjesto gdje se nakon provedenoga knjiženja odlažu i čuvaju isprave

ekonomija

arhiviranje knjigovodstvene isprave

odlaganje knjigovodstvene isprave u arhivu nakon provedena knjiženja

ekonomija

bespovratni zajam

zajam koji zajmodavac daje s namjerom da u određenim propisanim uvjetima oprosti otplatu

ekonomija

beta-koeficijent

relativna osjetljivost odnosno sistemski rizik svakoga utrživog vrijednosnog papira

ekonomija