struna tražilica

image shadow

usluga tekućih upozorenja

knjižnična usluga kojom se korisnicima omogućuje da budu obaviješteni o novoj literaturi koja bi ih mogla zanimati

informacijske i komunikacijske znanosti

usmena komunikacija

ljudska komunikacija, uključujući govor i slušanje koja se prenosi i razmjenjuje jezikom, a karakteristična je za djelatnost informacijske službe

informacijske i komunikacijske znanosti

usmena povijest

povijest koja se temelji na iskustvu pojedinca ili skupine, obično zabilježena tijekom intervjua te često interpretirana i raspačana objavom u nekoj publikaciji

informacijske i komunikacijske znanosti

usmjeravanje korisnika

oblik izobrazbe korisnika usmjeren općenitomu predstavljanju knjižničnih služba i usluga

uspješnica

književno, glazbeno ili filmsko djelo koje se odlično prodaje i najviše traži u određenome razdoblju

informacijske i komunikacijske znanosti

uspješnost

mjera iskorištenosti izvora u ostvarivanju ciljeva

informacijske i komunikacijske znanosti

usporedni stvarni naslov

stvarni naslov koji se javlja uz neki drugi stvarni naslov, a ponavlja na drugome jeziku i/ili pismu sadržaj toga stvarnog naslova ili je prikazan kao istovrijednica toga stvarnog naslova

informacijske i komunikacijske znanosti

utjecaj knjižnica

promjena kod pojedinca ili skupine koja je posljedica korištenja knjižničnih usluga

informacijske i komunikacijske znanosti

uvećani tisak

tekst tiskan slovima veličine od 14 do 16 točaka, čime je omogućeno čitanje i slabovidnim osobama

informacijske i komunikacijske znanosti

uvez

dio procesa grafičke dorade kojim se arci knjižnoga bloka povezuju žicom, koncem ili lijepljenjem te ukoričuju

informacijske i komunikacijske znanosti