struna tražilica

image shadow

skočna knjiga

publikacija s ilustracijama koje postaju trodimenzijske kad se stranica otvori

informacijske i komunikacijske znanosti

skraćena katalogizacija

katalogizacija koja uključuje samo određene odabrane skupine bibliografskoga opisa

informacijske i komunikacijske znanosti

skraćeno izdanje

izdanje djela koje je zadržalo smisao i način izlaganja izvornika, ali su izostavljeni manje važni dijelovi teksta, a obično i ilustracije, bilješke i dodaci

informacijske i komunikacijske znanosti

skraćivanje

skraćivanje naziva za pretraživanje u predmetnom označivanju tako da odgovara srodnim nazivima koji počinju istim korijenom

informacijske i komunikacijske znanosti

skriptorij

prostor u srednjovjekovnome samostanu u kojemu su se prepisivale i iluminirale rukopisne knjige

informacijske i komunikacijske znanosti

skup podataka

skup povezanih vrsta podataka i definicija funkcija

informacijske i komunikacijske znanosti

skupina

dio kataložnog opisa koji obuhvaća podatke jedne ili više vrsta

informacijske i komunikacijske znanosti

skupna izobrazba korisnika

izobrazba korisnika usmjerena na ciljne korisničke skupine

informacijske i komunikacijske znanosti

skupna kataložna jedinica

kataložna jedinica koja daje pregled jedinica knjižnične građe neke nakladničke cjeline koje knjižnica posjeduje

informacijske i komunikacijske znanosti

skupni katalog

katalog koji prikazuje građu više knjižnica određenoga područja

informacijske i komunikacijske znanosti