struna tražilica

image shadow

informacijsko doba

razdoblje nakon pojave osobnoga računala i interneta obilježeno raširenim elektroničkim pristupom informacijama i sposobnošću brzoga prijenosa podataka s pomoću digitalne tehnologije

informacijske i komunikacijske znanosti

informacijsko središte

ustanova koja pruža informacijske usluge

informacijske i komunikacijske znanosti

informalno učenje

učenje izvan organiziranoga obrazovanja ili osposobljavanja

informacijske i komunikacijske znanosti

informatička pismenost

vještine korištenja računala i pristupa informacijama te kritičko promišljanje o prirodi informacija, tehničkoj infrastrukturi te filozofskom kontekstu i učinku informacija

informacijske i komunikacijske znanosti

informatičke vještine i vještine komunikacijske tehnologije

vještine potrebne za djelotvorno korištenje informatičke i komunikacijske tehnologije

informacijske i komunikacijske znanosti

informatika

disciplina koja proučava informacije i tehnologiju koja se rabi za njihovo bilježenje, organiziranje, pohranu, pronalaženje i diseminaciju s ciljem unapređenja poslovanja i pristupa

informacijske i komunikacijske znanosti

informatizacija

uvođenje računalne tehnologije u knjižnične procese

informacijske i komunikacijske znanosti

informator

knjižničar u informacijskoj službi koji odgovara na složene korisničke upite i sudjeluje u poučavanju korisnika

informacijske i komunikacijske znanosti

inicijal

likovno istaknuto početno slovo odlomka ili poglavlja u rukopisnoj knjizi ili rukopisu

informacijske i komunikacijske znanosti

inicijal

početno slovo imena ili prezimena

informacijske i komunikacijske znanosti