struna tražilica

image shadow

izlučiti

povući jedinicu knjižnične građe iz knjižničnoga fonda i ukloniti njezin kataložni zapis

informacijske i komunikacijske znanosti

izolar

zbirka rukopisnih karata priobalnoga područja na kojima prevladavaju prikazi otoka

informacijske i komunikacijske znanosti

izravni pristup

uporaba elektroničke građe korištenjem materijalnoga nositelja

informacijske i komunikacijske znanosti

izvadak

ulomak preuzet iz književnoga ili drugoga djela

informacijske i komunikacijske znanosti

izvadak

kratki prikaz dokumenta utemeljen na izboru riječi, izraza i rečenica iz teksta dokumenta

informacijske i komunikacijske znanosti

izvanredna revizija knjižničnoga fonda

revizija koja slijedi kao posljedica izvanrednih okolnosti

informacijske i komunikacijske znanosti

izvještaj

dokument koji sadržava prikaz činjenica, istraživanja ili događaja

informacijske i komunikacijske znanosti

izvor podataka

mjesto u ili na jedinici knjižnične građe s kojega se preuzimaju bibliografski podatci potrebni za kataložni opis

informacijske i komunikacijske znanosti

izvor podataka s prednošću

izvor podataka kojemu treba dati prednost pri izradi kataložnoga opisa

informacijske i komunikacijske znanosti

izvorni stvarni naslov

stvarni naslov pod kojim je neko djelo na izvornome jeziku prvobitno izdano

informacijske i komunikacijske znanosti