struna tražilica

image shadow

ishod učenja

rezultat procesa učenja, stečeni obrasci ponašanja, stečena znanja i vještine te razvijene kompetencije u različitim područjima

informacijske i komunikacijske znanosti

iskustveno učenje

učenje izvedeno iz općega životnog iskustva ili određenih aktivnosti, uglavnom izvan tradionalnoga pedagoškog okruženja

informacijske i komunikacijske znanosti

ispis

sadržaj neke datoteke otisnut na papiru s pomoću pisača

informacijske i komunikacijske znanosti

ispunjenje zahtjeva

mjera učinka koja utvrđuje broj ili postotak uspješno riješenih korisničkih zahtjeva u usporedbi s ukupnim brojem zahtjeva u određenome vremenskom razdoblju

informacijske i komunikacijske znanosti

istodobna licencija

količinska licencija koja korisnicima dopušta instaliranje određenoga broja kopija programa na određeni broj računala, ograničavajući broj korisnika koji smiju istodobno koristiti taj program u određenome trenutku

informacijske i komunikacijske znanosti

istraživački repozitoriji

digitalna zbirka koja se obično osniva pod pokroviteljstvom ustanove za koju se vrše istraživanja u koju se pohranjuju rezultati istraživanja u obliku knjiga i članaka kao način znanstvene komununikacije

informacijske i komunikacijske znanosti

izabrana djela

reprezentativna djela određenoga autora objavljena pod zajedničkim naslovom

informacijske i komunikacijske znanosti

izazvani dar

dar koji je knjižnica zatražila od fizičke ili pravne osobe

informacijske i komunikacijske znanosti

izbrisivost

svojstvo nositelja podataka da se izbrišu na njemu zabilježene informacije i da se ponovno koristi

informacijske i komunikacijske znanosti

izdanje za djecu

izdanje djela namijenjena djeci do dvanaeste ili trinaeste godine

informacijske i komunikacijske znanosti