struna tražilica

image shadow

oranžerija

vrtna građevina za pohranjivanje osjetljivih biljaka u lončanicama u zimskim mjesecima

arhitektura i urbanizam

oratorij

kućna kapela ili prostorija za molitvu

povijest umjetnosti

orkestra

podij antičkoga teatra kao početno mjesto odvijanja radnje

arhitektura i urbanizam

ornament

motiv koji služi kao ukras na građevinama ili predmetima umjetničkoga obrta

povijest umjetnosti

orniton

antička rimska građevina u kojoj se drži perad

arhitektura i urbanizam

ortostat

kameni blok uspravljen na jednoj od dviju užih bočnih stranica

povijest umjetnosti

osmodijelni svod

križni svod koji se sastoji od dvaju uzdužnih i šest poprečnih segmenata

povijest umjetnosti

ostij

hodnik koji povezuje vrata prema ulici s atrijem u antičkoj rimskoj kući

povijest umjetnosti

oštri slomljeni luk

slomljeni luk sastavljen od dvaju odsječaka kružnica kojima su središta razmaknuta više od raspona luka

povijest umjetnosti

otvoreni pediment

pediment kojemu je samo gornji dio prekinut u sredini

povijest umjetnosti