struna tražilica

image shadow

motiv delfina

dekorativni motiv u obliku delfinove glave ili cijeloga tijela

povijest umjetnosti

motiv hrasta

ukrasni motiv spleta hrastova lišća

povijest umjetnosti

motiv kandže

ukrasni motiv koji se pojavljuje kao baza herma, inverznih obeliska, kabriola i ostalih podupirača

povijest umjetnosti

motiv kongelacije

ukrasni motiv prikaza vode ili siga u rustičnim dekoracijama i grotu

povijest umjetnosti

motiv kukuruza

ukrasni motiv u obliku zrna ili klipa kukuruza

povijest umjetnosti

motiv lanaca

dekorativni motiv u obliku karika lanca

povijest umjetnosti

motiv lire

ukrasni motiv u obliku lire

povijest umjetnosti

motiv lista i strelice

dekorativni motiv sličan ovalu i strelici u kojemu je motiv lista nanesen na oval ili ga posve zamjenjuje

povijest umjetnosti

motiv lotusa

dekorativni motiv u obliku određene vrste lopoča

povijest umjetnosti

motiv lovora

ukrasni motiv lovorova lista kao element klasičnih ornamenata

povijest umjetnosti