struna tražilica

image shadow

klepsidra

antička naprava za mjerenje vremena s pomoću vode koja prolazi kroz mali otvor

povijest umjetnosti

klesanac

pravokutni kameni blok s pravilno obrađenim licem i bridovima

povijest umjetnosti

kliješta

nisko predziđe ispred kortine s dvama zidovima spojenim konkavnim kutom

arhitektura i urbanizam

klimakes

radijalna stubišta u sklopu gledališta grčkoga teatra kojima je omogućena vertikalna komunikacija

arhitektura i urbanizam

klipej

veliki okrugli štit s metalnim šiljkom po sredini koji su nosili grčki i rimski vojnici

povijest umjetnosti

klismos

antička grčka stolica s naslonom u obliku konveksne krivulje i nogama u obliku konkavnih krivulja

povijest umjetnosti

kloaka

antički rimski podzemni svođeni kanal za skupljanje i odvod kišnice i otpadnih voda

arhitektura i urbanizam

kljunasta profilacija

profilacija sastavljena od ovula iza kojega je cavetto

povijest umjetnosti

knjiga predložaka

knjiga koja je u 18. i 19. stoljeću graditeljima služila kao vodič u arhitektonskoj praksi jer je sadržavala nacrte i predloške za kuće i detalje građevina kao što su stupovi, vijenci, vrata, trijemovi i prozori

arhitektura i urbanizam

koasacija

pod od uglađenih dasaka

povijest umjetnosti