struna tražilica

image shadow

vjerojatnosna analiza rizika

metoda analize rizika kojom se utvrđuju moguće opasnosti, vjerojatnost njihova nastanka te njihove posljedice

sigurnosne i obrambene znanosti

vjerojatnosno uzorkovanje

postupak odabira koji uzima u obzir vjerodostojnost odabira određenoga broja ili atributa iz populacije

matematika

vjerojatnost opasnosti

procijenjena vjerojatnost pojave opasnosti u određenome području

sigurnosne i obrambene znanosti

vjerski rat

rat koji se opravdava razlikama u vjeri i/ili religiji zaraćenih strana

sigurnosne i obrambene znanosti

vješanje

nasilna mehanička asfiksija prouzročena stezanjem vrata nekim sredstvom, kao posljedica djelovanja cijele ili djelomične težine vlastita tijela

kliničke medicinske znanosti

vještačenje

dokazna radnja kojom se nalazom, mišljenjem i/ili iskazom vještaka utvrđuju ili ocjenjuju činjenice u sudskome postupku

pravo

vježbovna novčanica

specimen-novčanica koja služi za izobrazbu osoba koje na svojemu radnom mjestu rukuju novcem

sigurnosne i obrambene znanosti

vlačna čvrstoća

mjera čvrstoće supstrata u kilonjutnima po metru prema ISO 1924 standardu

sigurnosne i obrambene znanosti

vlasnički format datoteke

format datoteke koji je jedinstven za određenoga proizvođača ili proizvod

sigurnosne i obrambene znanosti

voajerizam

parafilija karakterizirana postizanjem seksualnoga uzbuđenja i zadovoljstva potajnim promatranjem intimnih aktivnosti drugih osoba

kliničke medicinske znanosti