struna tražilica

image shadow

recidivizam

ponavljanje nepoželjnoga ponašanja nakon što je osoba iskusila negativne posljedice takva ponašanja ili je obučena da takvo ponašanje ne ponavlja

pravo

referentni uzorak

skup podataka o biometrijskim značajkama pohranjen u bazi podataka biometrijskoga sustava

sigurnosne i obrambene znanosti

refleksna smrt

smrt koja nastupa zbog podražaja lutajućega živca

kliničke medicinske znanosti

reflektirajuća infracrvena fotografija

infracrvena fotografija nastala odbijanjem infracrvene svjetlosti od objekta koji se fotografira

sigurnosne i obrambene znanosti

reflektiranje

komunikacijski proces koji obuhvaća parafraziranje i osvrt na sugovornikove emocije koje su iskazane tijekom prenošenja poruke

psihologija

registracija biometrijskih značajka

postupak u kojemu osoba predočava biometrijskomu sustavu vlastite biometrijske značajke, koje se zatim analiziraju, kodiraju i pohranjuju kao referentni obrazac

sigurnosne i obrambene znanosti

registracijska fotografija

kriminalistička fotografija koja služi registraciji objekata koji se unose u kriminalističke evidencije te služe identifikaciji i/ili individualizaciji objekata

sigurnosne i obrambene znanosti

rehabilitacija

rezultat planirane intervencije kojom se postižu promjene u ličnosti, vještinama, vrijednostima i/ili ponašanju te se zahvaljujući tomu smanjuje recidivizam

psihologija

Reinschov test

kolorimetrijski test kojim se provjerava prisutnost arsena, antimona, žive, talija, bizmuta i/ili selena u želučanome sadržaju i okolišu

temeljne medicinske znanosti

rekognosciranje

metoda površinskoga pregleda terena koja se provodi radi pribavljanja informacija o arheološkome lokalitetu i/ili masovnoj grobnici

arheologija