struna tražilica

image shadow

interpolacija slike

postupak obrade slike pri kojemu se jedan piksel, blok ili okvir prikazuje ili pohranjuje na temelju razlika između prethodnoga ili sljedećega piksela, bloka ili okvira

sigurnosne i obrambene znanosti

interpretacijska misao

sumanuta misao karakterizirana bizarnim interpretacijama zbivanja u okolini

kliničke medicinske znanosti

intervju

prikupljanje obavijesti od građana pri čemu davatelj obavijesti nije u statusu osumnjičenika

sigurnosne i obrambene znanosti

intervju

profesionalnim ciljem usmjeren razgovor dviju osoba s međusobno komplementarnim ulogama

psihologija

intimni prostor

prostor udaljen do 45 centimetara od tijela osobe

psihologija

intraduralno krvarenje

krvarenje unutar tvrde moždane ovojnice

kliničke medicinske znanosti

invazija

rat u kojemu velik broj boraca jednoga geopolitičkog entiteta agresivno ulazi u teritorij drugoga takvog entiteta

sigurnosne i obrambene znanosti

ionografija

tiskarska tehnika kod koje se tiskovna forma na razvijačkome bubnju razvija s pomoću kontroliranoga izvora iona, što prouzročuje privlačenje čestica tonera na tiskovnu formu, nakon čega se čestice tonera elektrostatski privuku na prethodno nabijeni papir

grafička tehnologija

irisni tisak

ofsetni tisak na ispravama i novčanicama kod kojega se istodobno nanosi više boja kako bi se postigao postupan prijelaz jedne boje u drugu

grafička tehnologija

ishodište požara

mjesto gdje je došlo do kontakta gorivoga materijala i izvora paljenja

kemija