struna tražilica

image shadow

forenzička fotogrametrija

postupak dobivanja podataka o veličinama objekata na slikama s ciljem rasvjetljavanja činjenica za potrebe istraga i sudskih postupaka

sigurnosne i obrambene znanosti

forenzička klopka

objekt koji se rabi kako bi počinitelj na njemu ostavio trag ili kako bi trag ostao na počinitelju s ciljem uhićenja počinitelja i/ili sprječavanja počinjenja kaznenoga djela

sigurnosne i obrambene znanosti

forenzička limnologija

grana forenzičke botanike koja proučava tragove alga kremenjašica

biologija

forenzička mikrobiologija

znanstvena disciplina koja za potrebe istraga i sudskih postupaka analizira moguće bioterorističke napade i/ili nenamjerno oslobađanje mikroorganizama i njihovih toksina

sigurnosne i obrambene znanosti

forenzička palinologija

grana forenzičke botanike koja proučava tragove peluda, spora i mikroskopskih biljnih tijela

sigurnosne i obrambene znanosti

forenzička psihijatrija

grana psihijatrije koja primjenjuje psihijatrijska znanja i načela s ciljem rasvjetljavanja činjenica za potrebe istraga i sudskih postupaka

kliničke medicinske znanosti

forenzička psihologija

znanstvena disciplina koja primjenjuje psihologijska znanja i načela s ciljem rasvjetljavanja činjenica za potrebe istraga i sudskih postupaka

psihologija

forenzička tafonomija

znanstvena disciplina koja proučava promjene na organskim ostatcima radi utvrđivanja geoloških, bioloških i drugih čimbenika koji su na njih djelovali od trenutka deponiranja do njihova otkrivanja s ciljem rasvjetljavanja činjenica za potrebe istraga i sudskih postupaka

kliničke medicinske znanosti

forenzička toksikologija

znanstvena disciplina koja proučava medicinski i pravni aspekt štetnoga djelovanja tvari na organizme s ciljem rasvjetljavanja činjenica za potrebe istraga i sudskih postupaka

kliničke medicinske znanosti

forenzičke znanosti

skup znanstvenih disciplina čija se načela i metode primjenjuju pri otkrivanju, istraživanju i dokazivanju kaznenih djela te utvrđivanju i rasvjetljavanju činjenica u sudskim postupcima

sigurnosne i obrambene znanosti