struna tražilica

image shadow

europska kritična infrastruktura

kritična infrastruktura važna za najmanje dvije države članice ili jednu državu članicu koja se nalazi na teritoriju druge države članice

sigurnosne i obrambene znanosti

Europska mreža instituta za forenzičke znanosti

društvo ravnatelja javnih forenzičkih laboratorija u Europi čiji je cilj osiguranje kvalitete, razmjena znanja i iskustava te sklapanja sporazuma u području forenzičkih znanosti

sigurnosne i obrambene znanosti

Europski daktiloskopski sustav

daktiloskopska podatkovna baza Europske unije koja se rabi za identifikaciju tražitelja azila i ilegalnih prijelaznika granica

sigurnosne i obrambene znanosti

evakuacija

organizirano, fazno, nadgledano povlačenje, raspršivanje ili uklanjanje civila iz potencijalno opasnih područja i njihov prihvat i zbrinjavanje u sigurnim područjima

sigurnosne i obrambene znanosti

evaluacija istovjetnosti objekata

korak ACE-V protokola u kojemu se na temelju podudarnosti i nepodudarnosti zaključuje o istovjetnosti objekata

sigurnosne i obrambene znanosti

evidencija puta traga

dokumentiranje kojim se osigurava vjerodostojnost traga, od njegova pronalaska, izvođenja u obliku dokaza tijekom sudskoga postupka do njegove pohrane ili uništenja nakon sudskoga postupka

sigurnosne i obrambene znanosti