struna tražilica

image shadow

analitička informacija

činjenica ili niz činjenica o stanju, odnosima i događajima koji postoje ili su postojali do nekoga trenutka u vremenu na nekome mjestu u prostoru

sigurnosne i obrambene znanosti

analitička obrada

dio obavještajnoga ciklusa u kojemu se podatci razvrstavanjem, vrednovanjem, analiziranjem, povezivanjem i tumačenjem obrađuju i prerađuju u analitički proizvod

sigurnosne i obrambene znanosti

analitička prosudba

analitički proizvod koji je temeljen na raspoloživim informacijama i/ili drugim analitičkim proizvodima i rezultat je njihove obrade i donošenja zaključaka analitičara

sigurnosne i obrambene znanosti

analiza frekvencije električne mreže

postupak kojim se utvrđuje autentičnost zvučnoga zapisa utvrđivanjem značajka i stabilnosti frekvencije električne mreže koja se na zvučnome zapisu pojavljuje kao šum

sigurnosne i obrambene znanosti

analiza izgleda tragova krvi

znanstvena disciplina koja proučava fizička svojstva krvi te mehanizme i zakonitosti nastajanja tragova krvi

fizika

analiza metapodataka

postupak kojim se iz metapodataka određene datoteke ili direktorija utvrđuju podatci o stvaranju, izmjenama i sadržaju datoteke ili direktorija

računarstvo

analiza obilježja medija

pregledavanje, identifikacija i bilježenje svojstava medija

sigurnosne i obrambene znanosti

analiza objekta

korak ACE-V protokola u kojemu se ocjenjuju svojstva i značajke ispitivanoga objekta te se ocjenjuje je li on prikladan za analizu

sigurnosne i obrambene znanosti

analiza opasnosti

identificiranje svih opasnosti koje potencijalno mogu ugroziti nadležnost i/ili organizaciju koja provodi analizu opasnosti i njihovo analiziranje u kontekstu nadležnosti kako bi se odredio stupanj prijetnje

sigurnosne i obrambene znanosti

analiza podataka

ocjena informacija sadržanih u mediju

sigurnosne i obrambene znanosti