struna tražilica

image shadow

kromatin

struktura koju čine molekula DNA i proteini

biologija

kromatinsko remodeliranje

promjena stupnja kondenzacije kromatina i/ili udaljenosti između nukleosoma

biologija

kromomera

bilo koje gušće područje kromatina u kromosomu

biologija

kromosom

struktura proteina i DNA koja sadržava genomski materijal kod eukariota

biologija

kromosomska teorija nasljeđivanja

Sutton-Boverijeva teorija koja nasljeđivanje svojstava objašnjava prijenosom i ponašanjem kromosoma za vrijeme gametogeneze i oplodnje jer su geni koji kontroliraju svojstva dijelovi kromosoma

biologija

kromosomske aberacije

promjene u strukturi ili broju kromosoma

biologija

kvantitativna genetika

područje genetike koje se bavi svojstvima opisivima na kvantitativan način

biologija

kvantitativno svojstvo

svojstvo koje je najčešće poligensko, a može se opisati brojevima

biologija

kvartarna struktura

proteinska struktura od dvaju ili više polipeptida

biologija