struna tražilica

image shadow

druga filijalna generacija

druga generacija potomaka određenoga križanja

biologija

duga terminalna ponavljanja

stotine ili tisuće ponavljanja sekvencije DNA na oba kraja većine transpozona ili provirusne DNA nastale reverznom transkripcijom s retrovirusne RNA, koja služe za ugrađivanje u genom

biologija

dvostruka uzvojnica

uobičajena strukturna konfiguracija molekule DNA građena od dvaju polinukleotidnih lanaca povezanih vodikovim vezama i omotanih oko zajedničke osi

biologija

dvostruki heterozigot

stanica ili organizam heterozigotan za dva gena koji kodiraju različita svojstva

biologija

dvostruki homozigot

stanica ili organizam homozigotan za dva gena koji kodiraju različita svojstva

biologija