struna tražilica

image shadow

traheja

cjevasta struktura neodređene duljine

drvna tehnologija

trajnost drva

razdoblje u kojemu drvni proizvod zadržava upotrebljivost i projektirana svojstva pri izloženosti opterećenju i težim vanjskim smetnjama

drvna tehnologija

trak

skupina stanica nalik na vrpcu koja nastaje djelovanjem kambija i proteže se radijalno kroz ksilem i floem

drvna tehnologija

transferni sustav

kontrolni sustav za sljedivost drvnih proizvoda pri kojemu je izlazna FSC tvrdnja jednaka najnižoj materijalnoj kategoriji ulaza

drvna tehnologija

transport

premještanje materijala s jednoga na drugo mjesto pri kojemu ne dolazi do promjene svojstava, oblika i vrijednosti materijala

drvna tehnologija

transportna frekvencija

broj transportiranih komadnih tereta u jedinici vremena pri transportu sredstvima stalne dobave

drvna tehnologija

transportni ciklus

zaokruženi skup postupaka pri transportu materijala sredstvima povremene dobave koji se sastoji od zahvaćanja, prenošenja i odlaganja materijala te vraćanja transportnoga sredstva u položaj za sljedeći zahvat

drvna tehnologija

transportni gubitak

rad koji se troši na svladavanje sile trenja, gubitaka u prijenosnim mehanizmima i ostalih otpora pri vodoravnome premještanju tereta na određenu udaljenost

drvna tehnologija

transportni sustav

sustav koji uključuje poslove prenošenja u procesu rada na relaciji ulaz – izlaz duž odgovarajućih tokova sustava

drvna tehnologija

transportno razdoblje

razdoblje između prolaska dvaju susjednih komadnih tereta pri transportu sredstvima stalne dobave

drvna tehnologija