struna tražilica

image shadow

kondenzni lonac

uređaj koji propušta kondenzat i istodobno sprečava prolaz pare

drvna tehnologija

kondicioniranje drva

ujednačivanje sadržaja vode po debljini drva

drvna tehnologija

konferencijski stol

radni stol namijenjen opremanju konferencijskih dvorana i soba za sastanke

drvna tehnologija

konično okrajčena piljena građa

okrajčena piljena građa pravokutnoga poprečnog presjeka, pravokutno prikraćena i oštrobridno obrađena pilom s dviju plošnih i konično s dviju uzdužnih rubnih strana

drvna tehnologija

konstrukcijska dokumentacija

dokumentacija kojom se definira proizvod prema obliku, funkciji, sastavu i kvaliteti

drvna tehnologija

konstrukcijska zaštita drva

zaštita drva kojom se samim konstruiranjem produljuje životni vijek drva

drvna tehnologija

konstrukcijsko ljepilo

ljepilo provjerene pouzdanosti namijenjeno povezivanju dijelova konstrukcija izloženih dugotrajnomu opterećenju

drvna tehnologija

kontinuirano prešani laminat

laminat proizveden kontinuiranim prešanjem

drvna tehnologija

kontinuirano prešanje

prešanje ivernoga tepiha u obliku kontinuirane vrpce primjenom vrpčastih preša

drvna tehnologija

kontrolni sustav

sustav kontrole i identifikacije FSC certificiranih kategorija materijala

drvna tehnologija