struna tražilica

image shadow

nukleofug

izlazna skupina u kemijskoj reakciji koja sa sobom povlači elektronski par iz razvezujuće kemijske veze

kemija

njišuće vjedro

metalni umetak za rotor laboratorijske centrifuge ili mikrocentrifuge u koji se umeće centrifugalna kušalica, centrifugalna mikrokušalica ili centrifugalna boca

kemija