struna tražilica

image shadow

mjerodavni reaktant

reaktant koji se u kemijskoj reakciji prvi potroši i određuje maksimalnu vrijednost dosega reakcije

kemija

mlazna crpka

crpka u kojoj se fluid usisava i tlači pretvaranjem kinetičke energije brze struje pogonskoga fluida u potencijalnu tlačnu energiju fluida koji se dobavlja

kemija

mlin

uređaj u kojemu se provodi mljevenje

kemija

mlin čekićar

mlin s rotorom na kojemu se nalaze pokretni čekići udaranjem kojih se usitnjava čvrsti materijal u mlinu, a na dnu mlina je sito koje propušta dovoljno usitnjen materijal

kemija

mljevenje

usitnjavanje djelovanjem mehaničkih sila koje su jače od unutarnjih sila vezanja čestica

kemija

Mohrova stezaljka

elastični laboratorijski metalni pribor kojim se potpuno zaustavlja protok tekućine kroz savitljivu cijev

kemija

mokra para

vodena para koja sadržava i vodenu paru i kapljice vode

kemija

mokraćna kiselina

kemijski spoj sustavnoga imena 7,9-dihidro-1H-purin-2,6,8(3H)-trion

kemija

molarni

koji opisuje intenzivnu fizikalnu veličinu koja se dobiva dijeljenjem ekstenzivne veličine s množinom tvari

kemija

molarni apsorpcijski koeficijent

omjer apsorbancije i umnoška množinske koncentracije tvari koja apsorbira i duljine optičkoga puta

kemija