struna tražilica

image shadow

disproporcioniranje anorganskih spojeva

kemijska promjena u kojoj anorganske kemijske vrste istoga oksidacijskog stanja međusobno reagiraju i daju jednu anorgansku kemijsku vrstu nižega oksidacijskog stanja i jednu anorgansku kemijsku vrstu višega oksidacijskog stanja

kemija

disproporcioniranje organskih spojeva

kemijska promjena u kojoj organske kemijske vrste istoga oksidacijskog stanja međusobno reagiraju i daju jednu organsku kemijsku vrstu nižega oksidacijskog stanja i jednu organsku kemijsku vrstu višega oksidacijskog stanja

kemija

disulfat

anion disumporne kiseline sustavnoga imena μ-okso-heksaoksodisulfat(2‒)

kemija

disulfati

soli disumporne kiseline sustavnoga imena μ-okso-heksaoksodisulfati(2‒)

kemija

disumporna kiselina

polinuklearna oksokiselina sumpora sustavnoga imena divodikov μ-okso-heksaoksodisulfat

kemija

ditiokarboksilne kiseline

karboksilne kiseline u kojima su oba kisikova atoma zamijenjena sumporovim atomom

kemija

ditionat

anion ditonske kiseline kiseline sustavnoga imena heksaoksodisulfat(S‒S)(2‒)

kemija

ditionati

soli ditionske kiseline sustavnoga imena heksaoksodisulfati(S‒S)(2‒)

kemija

ditionska kiselina

oksokiselina sumpora sustavnoga imena divodikov heksaoksodisulfat(S-S)

kemija

djelomična kondenzacija

hlađenje para kojim se teže hlapljivi sastojci prevode u tekućinu, a lakše hlapljivi sastojci ostaju u parnoj fazi

kemija