struna tražilica

image shadow

brzina trošenja reaktanta

negativna promjena množinske koncentracije reaktanta s vremenom

kemija

Büchnerov lijevak sa sinteriranom pločicom

stakleni lijevak za vakuumsko filtriranje valjkastoga tijela s ugrađenom sinteriranom pločicom

kemija

Büchnerov lijevak sa sinteriranom pločicom i izvodom za vakuum

stakleni lijevak za vakuumsko filtriranje valjkastoga tijela s ugrađenom sinteriranom pločicom i s izvodom za vakuum ispod pločice na izvodnoj cijevi

kemija

butan

ravnolančani alkan čija molekula sadržava četiri ugljikova atoma

kemija

butanska dikiselina

zasićena ravnolančana dikarboksilna kiselina izvedena iz butana

kemija

butanska kiselina

zasićena ravnolančana monokarboksilna kiselina izvedena iz butana

kemija

butirati

soli i esteri butanske kiseline

kemija