struna tražilica

image shadow

aparatura za destilaciju kratkoga puta

aparatura koja se upotrebljava za destilaciju u vakuumu malih količina tekuće smjese ili malih količina nestabilnih spojeva

kemija

aparatura za destilaciju vodenom parom

aparatura koja se sastoji od Bunsenova plamenika, metalnoga tronošca, metalnoga kotlića za paru, okrugle tikvice dugoga vrata s ubrušenim grlom, nastavka za destilaciju s vodenom parom, Liebigova hladila, destilacijskoga prihvatnika i prihvatne posude

kemija

aparatura za filtriranje otapala

aparatura koja se rabi za filtriranje otapala koje se upotrebljava kao pokretna faza u tekućinskoj kromatografiji visoke djelotvornosti

kemija

aparatura za frakcijsku destilaciju

aparatura koja se sastoji od magnetne miješalice, uljne ili vodene kupelji, okrugle tikvice s ubrušenim grlom u kojoj je magnetni štapić, Vigreuxove kolone, nastavka za destilaciju, džepića za termometar, termometra, Liebigova hladila, destilacijskoga prihvatnika i prihvatne posude

kemija

aparatura za refluksiranje

aparatura koja se sastoji od magnetne miješalice, uljne ili vodene kupelji, okrugle tikvice s ubrušenim grlom u kojoj je magnetni štapić, Grahamova ili Liebigova hladila i klorkalcijeve cijevi

kemija

aparatura za sublimaciju

valjkasti laboratorijski stakleni pribor zaobljenoga dna u koji je umetnuta i konusnim spojem učvršćena kapa s izvodom za ulaz medija za hlađenje koji dopire gotovo do dna i izvoda za izlaz medija za hlađenje na samoj kapi, a cijeli je dio aparature umetnut i konusnim spojem spojen u vanjski valjkasti dio s izvodom za vakuum

kemija

aparatura za sušenje prema Abderhaldenu

laboratorijski stakleni pribor u kojemu se kemijske tvari suše zagrijavanjem u vakuumu

kemija

aparatura za vakuumsko filtriranje

aparatura koja se sastoji od boce sisaljke, Büchnerova lijevka, izbušenoga gumenog čepa ili prilagodnika za vakuumsku filtraciju, Wulffove boce ili druge sigurnosne boce te vodene sisaljke

kemija

aparatura za vakuumsku destilaciju

aparatura koja se sastoji od magnetne miješalice, uljne ili vodene kupelji, okrugle tikvice s ubrušenim grlom u kojoj je magnetni štapić, nastavka za destilaciju, džepića za termometar, termometra, Liebigova hladila, destilacijskoga prihvatnika po Bernaueru i triju okruglih tikvica s ubrušenim grlom

kemija

apsorbancija

omjer intenziteta apsorbiranoga i upadnoga elektromagnetskog zračenja pri interakciji toga elektromagnetskog zračenja s materijom

kemija