struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

sredstvo za raspadanje

pomoćna tvar koja olakšava raspadanje lijeka u dodiru s vodom

temeljne medicinske znanosti

sredstvo za sterilizaciju

antimikrobno sredstvo koje uništava vegetativne oblike i spore mikroorganizama na površini predmeta ako su vrijeme i temperatura primjene odgovarajući

temeljne medicinske znanosti

stabilizacija supstrata

smanjenje degradacije molekule na koju djeluje enzim

temeljne medicinske znanosti

stablo odluke

farmakoekonomski model koji uključuje sve važne alternativne odluke dostupne osobi koja odlučuje o zdravstvenoj intervenciji

temeljne medicinske znanosti

standardna operativna procedura

iscrpne pismene upute kojima se osigurava standardizirano provođenje određenoga postupka u kliničkome ispitivanju

temeljne medicinske znanosti

stanje dinamičke ravnoteže

stanje u kojemu je količina lijeka koja se izluči tijekom jednoga intervala doziranja jednaka količini lijeka koja se unosi u organizam primjenom jedne doze

temeljne medicinske znanosti

statističar

stručna osoba iz područja biostatistike koja sudjeluje u svim fazama kliničkoga ispitivanja

temeljne medicinske znanosti

statistička snaga

vjerojatnost da će statističkim testom nulta hipoteza biti odbačena ako nije istinita

temeljne medicinske znanosti

Steris

automatizirani uređaj za sterilizaciju medicinskih, kirurških i stomatoloških instrumenata koji se koristi puferiranom tekućom peroctenom kiselinom u koncentracijama od 0,1 do 0,5 %

temeljne medicinske znanosti

stimulirajući laksativ

laksativ koji potiče motoričku aktivnost debeloga crijeva izravnom stimulacijom crijevnoga živčanog sustava i izlučivanjem tekućine i elektrolita u lumen debeloga crijeva

temeljne medicinske znanosti