struna tražilica

image shadow

pogreška tipa 1

statistička pogreška koja nastaje kada se pronađe razlika između ispitanih skupina koja u stvarnosti ne postoji

temeljne medicinske znanosti

pogreška tipa 2

statistička pogreška koja nastaje kada se ne pronađe razlika između ispitanih skupina koja u stvarnosti postoji

temeljne medicinske znanosti

pokazatelj akumulacije lijeka

omjer koncentracija lijeka postignutih tijekom intervala doziranja u stanju ravnoteže i koncentracije lijeka postignute nakon pojedinačne prve doze lijeka

temeljne medicinske znanosti

poliklonska protutijela

skupina različitih protutijela koja se specifično vežu za veći broj epitopa određenoga antigena

temeljne medicinske znanosti

polimiksini

skupina bazičnih peptida koji djeluju kao kationski deterdženti aktivni protiv gram­-negativnih bakterija

temeljne medicinske znanosti

poluvijek eliminacije

vrijeme potrebno da se količina lijeka u organizmu smanji za polovicu

temeljne medicinske znanosti

pomoćna tvar

tvar koja je nositelj fizičkih svojstava lijeka, a dodaje se djelatnoj tvari kako bi se dobio određeni oblik lijeka

temeljne medicinske znanosti

ponovljivi recept

recept na koji se lijek može višekratno izdavati, a najviše 12 puta

temeljne medicinske znanosti

posebni recept

recept kojim se propisuju lijekovi koji sadržavaju droge, psihotropne tvari i biljke od kojih se može dobiti droga, lijekovi koji se mogu zloupotrijebiti ako se nepravilno primjenjuju te lijekovi koji sadržavaju nove sastojke

temeljne medicinske znanosti

postantibiotički učinak

trajna supresija rasta bakterija nakon ograničene izloženosti antimikrobnomu lijeku

temeljne medicinske znanosti