struna tražilica

image shadow

nuspojava tipa C

nuspojava koja nastaje pri dugotrajnoj terapiji, a ovisi o dozi i o vremenu uzimanja lijeka

temeljne medicinske znanosti

nuspojava tipa D

nuspojava koja nastaje u trenutku kad se lijek više ne uzima

temeljne medicinske znanosti

nuspojava tipa E

nuspojava koja nastaje brzo nakon prekida liječenja određenim lijekom

temeljne medicinske znanosti

nuspojava tipa F

nuspojava koja podrazumijeva terapijski neuspjeh lijeka

temeljne medicinske znanosti