struna tražilica

image shadow

kolodij

tekući pripravak koji sadržava piroksilin u mješavini etera i etanola, a primjenom na koži stvara fleksibilan film

temeljne medicinske znanosti

kompetitivni antagonist

receptorski antagonist koji se veže za receptor tako da ga ne aktivira, nego sprečava agoniste da ga aktiviraju

temeljne medicinske znanosti

kompetitivni inhibitor

lijek koji smanjuje učinak agonista tako što se natječe s njim za vezno mjesto na receptoru

temeljne medicinske znanosti

koncentracija lijeka na mjestu djelovanja

koncentracija koju lijek doseže u tkivima u kojima ostvaruje svoje terapijske učinke

temeljne medicinske znanosti

koncentracija lijeka u krvnoj plazmi

koncentracija koju primijenjeni lijek doseže u krvnoj plazmi, a određena je odnosom između brzine njegove apsorpcije i eliminacije te svojstvima njegove raspodjele u tijelu

temeljne medicinske znanosti

kongenitalni poremećaj

poremećaj u funkciji ili strukturi organa koji je prisutan od rođenja

temeljne medicinske znanosti

konstitutivna aktivnost

sposobnost receptora da izazove biološki odgovor bez vezanja liganda

temeljne medicinske znanosti

kontraktilnost

svojstvo mišićnoga tkiva da se steže pod utjecajem podražaja

temeljne medicinske znanosti

konzervans

pomoćna tvar koja ima antimikrobna svojstva i koja se dodaje farmaceutskim pripravcima kako bi se osigurao što dulji vijek trajanja pripravka i očuvala njegova sterilnost

temeljne medicinske znanosti

konjugacija

spajanje izvornoga oblika lijeka ili njegova metabolita s endogenim reaktantom s pomoću visokoenergetskih međuprodukata ili transferaza

temeljne medicinske znanosti