struna tražilica

image shadow

etanol

brzodjelujući alkoholni dezinficijens i antiseptik koji ubija vegetativne oblike bakterija, bakteriju Mycobacterium tuberculosis, mnoge gljivice te inaktivira lipofilne viruse

temeljne medicinske znanosti

etilen-oksid

kemijsko sredstvo koje se u kombinaciji s vlažnim vrućim zrakom upotrebljava za sterilizaciju medicinskih instrumenata

temeljne medicinske znanosti

etomidat

intravenski anestetik koji upotrebljava za indukciju anestezije u bolesnika s ograničenom srčano-žilnom rezervom

temeljne medicinske znanosti

Europska farmakopeja

skup stručnih tekstova koji utvrđuju kakvoću lijeka, zahtjeve izradbe i postupke za provjeru kakvoće lijekova i medicinskih proizvoda na europskome tržištu

temeljne medicinske znanosti

ex vivo

uzimanje žive stanice ili tkiva iz organizma te njegov uzgoj u in vitro laboratorijskim sterilnim uvjetima

temeljne medicinske znanosti