struna tražilica

image shadow

aneuploidija

genotoksičnost koju karakterizira gubitak ili dobitak kompletnoga kromosoma

temeljne medicinske znanosti

angioneurotski edem

oticanje kože i potkožnoga tkiva prouzročeno alergijskom reakcijom ili prirođenim defektom komplemenata

temeljne medicinske znanosti

antacid

lijek koji je slaba baza i reagira sa solnom kiselinom te smanjuje kiselost želučanoga sadržaja

temeljne medicinske znanosti

antagonist

lijek koji se veže na receptor te se natječe i otežava vezanje drugih molekula

temeljne medicinske znanosti

antagonist adrenergičnih receptora

tvar koja blokira receptore katekolamina

temeljne medicinske znanosti

antagonist aldosterona

tvar koja blokira citoplazmatske receptore aldosterona u sabirnim cijevima nefrona

temeljne medicinske znanosti

antagonist receptora 5-HT2

antidepresiv koji blokira receptor 5-HT2 , što dovodi do ansiolitičkoga i antidepresivnoga učinka

temeljne medicinske znanosti

antagonist receptora CCR5

antiretrovirusni lijek čije molekule blokiraju receptore CCR5, pri čemu sprečavaju vezanje i prodiranje HIV-a u stanicu domaćina

temeljne medicinske znanosti

antagonist vazopresina

diuretik koji inhibira učinke vazopresina u sabirnome kanaliću, čime se sprečava zadržavanje vode zbog prevelike količine vazopresina

temeljne medicinske znanosti

antagonisti receptora H2

kompetitivini inhibitori receptora H2 na želučanim parijetalnim stanicama koji smanjuju bazalno i obrokom stimulirano lučenje želučane kiseline

temeljne medicinske znanosti