struna tražilica

image shadow

slobodni vjeđni rub

slobodni završetak vjeđe, širine oko 2 mm, sa stražnjim oštrim bridom koji je u dodiru s očnom jabučicom i prednjim zaobljenim bridom s trepavicama

kliničke medicinske znanosti

sloj Dua

tanak, no vrlo čvrst i na zrak otporan sloj između strome rožnice i Descemetove membrane

kliničke medicinske znanosti

sloj ganglijskih stanica mrežnice

sloj neurosenzorne mrežnice koji čine tijela ganglijskih stanica

kliničke medicinske znanosti

sloj koriokapilarisa

sloj žilnice građen od gustoga spleta kapilara koje prehranjuju vanjske slojeve mrežnice, smješten između Sattlerova sloja i Bruchove membrane

kliničke medicinske znanosti

sloj živčanih vlakana mrežnice

sloj neurosenzorne mrežnice koji čine živčana vlakna ganglijskih stanica mrežnice

kliničke medicinske znanosti

složeni prijelom orbite

prijelom koštanih stijenka orbite udružen s prijelomom koštanoga ruba orbite ili prijelomom drugih kostiju lica

kliničke medicinske znanosti

sljepoća

potpuni gubitak vida ili izrazito teško oštećenje vida s nešto preostaloga vida

kliničke medicinske znanosti

Snellenova tablica

tablica za ispitivanje vidne oštrine na daljinu sastavljena od optotipa prema Snellenu

kliničke medicinske znanosti

Soemmeringov prsten

sekundarna katarakta s perifernim prstenastim zamućenjem između stražnje i ostatka prednje kapsule leće nakon ekstrakapsularne operacije katarakte

kliničke medicinske znanosti

solarna retinopatija

obostrano oštećenje mrežnice koje je posljedica izravnoga gledanja u sunce

kliničke medicinske znanosti