struna tražilica

image shadow

kolorni prikaz vrijednosti

prikaz vrijednosti određene varijable ljestvicom boja

matematika

konveksni trup

najmanji konveksni poligon koji zatvara sve centroide

matematika

korak

interval ili širina klase upotrijebljene za variogramski račun

matematika

korekcijski izraz

razlika između stvarne i modelirane vrijednosti

matematika

korisnost

stupanj zadovoljstva koje kod investitora uzrokuje očekivana vrijednost ili dobit

ekonomija

kovarijanca

statistička mjera korelacije između dviju varijabli

matematika

krigiranje

interpolacijska metoda temeljena na ponovljenome izračunu težinskih koeficijenata i srednjih vrijednosti podataka

matematika

krivulja razdiobe vjerojatnosti

krivulja koja za svaku realizaciju "x" slučajne varijable X određuje vjerojatnost da ta varijabla poprimi vrijednost karakterističnu za realizaciju

matematika

krosvalidacija

metoda procjene kvalitete uklanjanjem vrijednosti mjerene na određenome mjestu i određivanjem nove na istome mjestu, uzimajući u obzir preostale podatke

matematika

lokalno prilagodljiva pravila učenja

mreže koje korisniku olakšavaju prilagođivanje parametara uvježbavanja, automatizirajući neke ulazne vrijednosti koje postavlja korisnik

interdisciplinarne tehničke znanosti