struna tražilica

image shadow

starčevačka kultura

ranoneolitička i srednjoneolitička kultura, prva poljoprivredna zajednica na području današnje Srbije, Vojvodine, Bosne, sjeverne Hrvatske, zapadne Mađarske, Transilvanije, Oltenije, dio širega balkansko-anadolskog kompleksa kultura rane slikane keramike s kraja 7. i iz 6. tisućljeća pr. Kr., nazvana po nalazištu Starčevo na lijevoj obali Dunava u Banatu

arheologija

starije željezno doba

razdoblje od početka uporabe željeza kao sirovine do pojave latenske kulture

arheologija

stariji drijas

kratko intenzivno zahlađenje koje je trajalo približno 200 godina između interstadijala Bølling i Allerød

arheologija

steatopigija

jaka izbočenost stražnjice zbog velikih naslaga sala

arheologija

stepeničasta obradba

obradba koja podsjeća na stepenice

arheologija

stepeničasti završetak

oblik distalnoga završetka odbojka, sječiva ili pločice koji se naglo završava lomom pod pravim kutom

arheologija

stepski bizon

izumrla pleistocenska vrsta bizona

arheologija

stijenska umjetnost

crteži, slike, gravure ili reljefi na prirodnim stijenama

arheologija

stil

formalna obilježja različitih izrađevina namjerno odabrana da bi prenosila određeno značenje

arheologija

stožasta jezgra za pločice

jezgra u obliku stošca s jednom udarnom plohom i tragovima pločica

arheologija